Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми. На обдарованих учених та спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен із них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.І в Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження.

Інструктивно-методичні засади організації навчання академічно здібних і обдарованих учнів початкової школи:

У навчанні академічно здібних і обдарованих учнів початкової школи найбільше розповсюдження отримали такі педагогічні моделі: прискорення, поглиблення, збагачення та проблематизації.

Модель прискорення. Ця модель дозволяє враховувати потреби та можливості певної категорії дітей, які відрізняються прискореним темпом розвитку, Але слід застосовувати з особливою обережністю й лише в разі неможливості реалізувати інші моделі через особливості індивідуального розвитку обдарованої дитини та відсутності необхідних умов для навчання .

Модель поглиблення. Ця модель є ефективною для дітей , у яких виявляється стійкий інтерес до певної сфери знань або сфери діяльності. У процесі її реалізації передбачається поглиблення вивчення обдарованими дітьми певних навчальних дисциплін. Проте застосування поглибленого навчання слід обережно .

Модель збагачення. Дана модель орієнтована на якісно інший зміст навчання з виходом за межі виходу традиційних тем, установлення зв’язків з іншими темами , проблемами дисциплінами , Заняття плануються так ,щоб у дітей залишалося достатньо часу вільного не регламентованого заняття улюбленою діяльністю відповідно до виду їхньої обдарованості.
Модель поблиматизації. Ця модель стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учнів, Специфіка навчання в цьому полягає у використанні проблемних методів і завдань проблемного характеру , пошук альтернативних інтерпритації навчальної інформації , що сприяють формуванню творчого підходу , а також рефлексовного плану свідомості . Як правило такі програми не існують самостійно вони є компонентами збагачення програм .

Впровадження даного проекту в школі почалося в 2016 році. Зараз в нашій школі за проектом "Інтелект України" навчається 2 класи початкової школи: 1-А (класовод Білоконенко Л.В.) і 2-В (класовод Андрос В.О.) класи. В майбутньому цей проект буде продовжено.

Кiлькiсть переглядiв: 430

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.